Втечненият нефтен газ (пропан-бутан)(LPG) притежава всички качества на пълноценно гориво за двигателите с вътрешно горене. В цял свят газът е признат за евтино, екологично чисто гориво, в много отношения превъзхождащо бензина. Не е маловажен фактът, че използването на газ не изисква изменение в конструкцията на автомобила, оставяйки възможността в качеството на гориво да се използва както бензин, така и газ.

Основни предимства на LPG пред бензина:

Увеличаване живота на двигателя с монтирана АГУ: Газът не отмива масления филм от стените на цилиндрите на автомобила и не разрежда маслото в картера. Газът не съдържа вредни примеси (олово, сяра), които на химическо ниво разрушават детайлите на горивната камера, катализатора и датчика за кислород (ламбда-сонда). При работа на газ ресурсът на двигателя се увеличава от 1,5 до 2 пъти в сравнение с работа на бензин.

Екологичност на автомобила на газ: Газът не съдържа вредните примеси (олово, сяра), които се намират в бензина. Затова количеството на вредните емисии се намалява с 40%.

Антидетонационна издържливост: Октановото число на LPG е 102-104, което изключва детонационен режим на работа на двигателя при всякакво натоварване.

- Дифузия: Газът лесно се смесва с въздуха и по-равномерно напълва цилиндрите с еднородна смес, затова двигателят работи по-равно и тихо. Газовата смес изгаря напълно и затова не се образува нагар върху буталата, клапаните и запалителните свещи.

Скорост на изгаряне на сместа: Газът изгаря по-бавно от бензина, което намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, двигателят работи „по-меко“. Затова динамичните показатели намаляват с 2 до 5%, в зависимост от степента на компресия на двигателя.

Газовата система позволява работа на автомобила както на газ, така и на бензин, с бързо превключване в движение. АГУ фактически дублира бензиновата система, което увеличава сумарния пробег на автомобила при едно зареждане.

Още един аргумент в полза на газовите системи е минималната амортизация. При правилна експлоатация на оборудването, каучуковите детайли могат да издържат не по-малко от 5 години. Освен това, много детайли от газовата апаратура могат да бъдат използвани повторно и монтирани на друг автомобил.

sex video