Газови уредби, газов инжекцион и ремонт на автомобили

Монтаж и поддръжка на газови и метанови инжекционни системи за автомобили (АГУ), конвенционални газови уредби, диагностика и настройка, ремонт и обслужване на всички марки газови системи. Авторемонтни услуги на всички марки и модели автомобили, предлагане на необходимите резервни части. 

Адрес: ул. “Антим I-ви” 2, София

0886 839 880 ; 0877 839 880

Нашият екип се състои от професионалисти, с дълъг опит в авторемонтните услуги и монтажа на газови уредби, с професионален опит в различни фирмени сервизи.

Специалистите ни са обучени директно от производителите на газови инжекциони като Lovato , Romano, Tamona, BSM и др.

Ръководителят на сервиза - инж. Владимир Вукадинов, дипломиран инженер в ТУ София - специалност Транспортна техника, е с повече от 15 години опит в областта на автомобилната техника и диагностика на механични проблеми и проблеми с електрониката и тяхното отстраняване. Първоначално е работил, като приемчик в големи фирмени сервизи, след което повече от 9 години специализира в монтажа, поддръжката и ремонта на автомобилни газови инсталации - газови инжекциони и конвенционални газови уредби. Той лично диагностицира, прави настройки на  автомобилите, следи за качеството на извършените ремонти и монтажи.

Какво трябва да се направи след монтаж на АГУ?

 

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН

 

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН

 

1 - Външно зарядно устройство;  2 - Резервоар/Бутилка;  3 - Мултиклапан;  4 - Превключвател газ/бензин; 5 - Филтър; 6 - Редуктор/Изпарител;  7 - Филтър;  8 - Газов инжектор;   9 - Газов компютър

 

 

 

За класифициране на системите АГУ се използва термина поколение. Не съществува официално утвърдена международна класификация на Автомобилните газови уредби, затова тази градация е условна, приета  в някои професионални кръгове.

Първо поколение АГУ:  Принципът на работа на това поколение газови уредби е основан на механичното регулиране на налягането на газа, постъпващ от редуктора и последващата дозировка на количеството подаван газ. Тези системи се монтират на два типа автомобили: бензинови карбураторни и моноинжекцион .

Още инфо...>

 

Втечненият нефтен газ (пропан-бутан)(LPG) притежава всички качества на пълноценно гориво за двигателите с вътрешно горене. В цял свят газът е признат за евтино, екологично чисто гориво, в много отношения превъзхождащо бензина. Не е маловажен фактът, че използването на газ не изисква изменение в конструкцията на автомобила, оставяйки възможността в качеството на гориво да се използва както бензин, така и газ.

Основни предимства на LPG пред бензина:

Още инфо...>

 

♦ Електронно компютърно устройство -  ECU

„Електронен блок за управление" е устройство, което управлява подаването на LPG / пропан-бутан / към двигателя и прекъсва автоматично захранването на спирателните клапани на системата за LPG в случай на прекъсването на тръбопровода за захранване с гориво, причинено от пътнотранспортно произшествие или от блокиране на двигателя.

Още инфо...>

 

При автомобилите с бензинови двигатели с директно впръскване на гориво е характерно, че горивото вече се подава директно в цилиндъра, а не както при многоточковото - в колектора.

Още инфо...>

 

Германски специалисти от орагнизацията ADAC правят краш тест и тест с огън за да оценят опасността на колите с газови уредби. Вижте видеото отдолу.

 

Още инфо...>

 

Един от основните въпроси е дали газовата уредба  е опасна. Отговорът - не по-опасна от всяка бензинова кола.

Разгледайте видеото отдолу - част от популярното британско автомобилно телевизионно предаване Fifth Gear. В него се изтъкват някои от плюсовете на колите с LPG, като: двукратно по-ниската цена, по-малко вредни емисии и най-вече сигурността.

Още инфо...>

 

Важно да знаете!

Какво трябва да направим след монтаж на газова уредба?

Съгласно разпоредбите на Наредба Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение  в конструкцията на регистрираните  ППС,  при монтиране на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), МПС подлежи на проверка за съответствие с приложимите технически изисквания:

Още инфо...>

 
sex video